Foto: Bart Koetsier

Margot Dijkgraaf is literatuurcriticus (NRC), auteur, literair journalist, interviewer, debatleider en ‘ambassadeur tussen Frankrijk en Nederland op het gebied van de letteren’. In november 2020 verschijnt Met Parijs pen. Literaire omzwervingen (Boom), een boek dat de lezer meeneemt naar Parijs, voor wandelingen in de voetstappen van beroemde Nederlandse en Franse schrijvers. Met 100 foto’s van documentair en stadsfotograaf Bart Koetsier.

Als intendant van de campagne Les Phares du Nord  organiseert ze voor het Nederlands Letterenfonds en de Nederlandse ambassade in Parijs, samen met een breed scala aan Franse partners, literaire ontmoetingen en andersoortige debatten in het kader van de culturele, wetenschappelijke en intellectuele uitwisseling tussen Frankrijk, Nederland en Zwitserland. De afgelopen jaren stonden daarom veel Nederlandse en Vlaamse auteurs op podia van Franse literaire festivals, van Montpellier tot Cognac, van Lyon tot Bordeaux. Ook initieert ze  professionele ontmoetingen van uitgevers, vertalers en andere actieve organisaties uit het boekenvak, zowel in Frankrijk als in Nederland.  Ze woont in Amsterdam, maar is bijna wekelijks in Parijs of elders in Frankrijk.

Ze schrijft voornamelijk voor NRC Handelsblad, maar ook voor De Groene Amsterdammer, de Nederlandse Boekengids en andere media. Ze schuift regelmatig aan bij radio- en tv-programma’s.

Ze studeerde Frans in Amsterdam en Parijs, communicatiewetenschap in Utrecht en werkte bij diverse literaire instellingen. Van 2002 tot maart 2007 was ze directeur van het Centre Français du Livre bij het Maison Descartes in Amsterdam. Van 2007 tot 2014 leidde ze het Academisch-cultureel centrum SPUI25 in Amsterdam. Sinds 2014 werkt ze voor de Nederlandse Ambassade in Parijs en de Akademie van Kunsten in Amsterdam. Voor de Openbare Bibliotheek in Amsterdam organiseert ze sinds 2014 een reeks met internationale schrijvers en een serie Boek & Spelen. Daarnaast wordt ze door vele andere culturele organisaties in binnen en buitenland gevraagd als spreker en moderator in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Ze heeft een breed cultureel/literair netwerk in Frankrijk,  België, Duitsland en Engeland.

Ze zat in het panel van Zeeman met boeken op televisie en presenteerde Lezenetcetera, het journalistieke boeken- en cultuurprogramma op de regionale televisiezender AT5. Ze had een column op radia France Culture, werkte mee aan vele radioprogramma’s in Nederland. Ze leidt debatten, doet openbare interviews in binnen- en buitenland en geeft lezingen en leesclubs over literatuur. Daarnaast adviseert ze diverse instellingen, zoals de Akademie van Kunsten/KNAW in Amsterdam, op het gebied van literatuur en cultuur.

Dijkgraaf vervult een aantal advies- en bestuursfuncties in het culturele veld en was bijvoorbeeld voorzitter van Stichting Writers Unlimited/Winternachten Ze was tien jaar vice-voorzitter van de Stichting Praemium Erasmianum en bestuurslid van de Stichting Libris Literatuur Prijs en de Jan Hanlo Essayprijs. Ze zit in de adviesraad van de Central and Est-European Book Publications Committee en het Programme du Perron. Ze was jurylid bij onder andere de AKO, Opzij en Librisprijs en jureerde voor Nederland vertaalt. Sinds tien jaar jureert ze voor de prix des Phares du Nord. Ze was een paar jaar voorzitter van de jury van de Europese Literatuurprijs, een prijs waarvoor ze tien jaar geleden het initiatief nam en die inmiddels toonaangevend is geworden. Ze zit in het comité van aanbeveling van onder andere het Europees Jeugd Parlement en het Kenniscentrum Frankrijk-Nederland. Ze organiseert en modereert sinds jaren de European Literature Night, een avond over Europese literatuur, georganiseerd samen met EUNIC en de buitenlandse culturele instituten.

Ze schreef interviewde op het podium en voor NRC Handelsblad honderden Europese en niet-Europese schrijvers – iets wat ze nog steeds met veel plezier doet.

Voor haar publicaties, zie de betreffende pagina.

In 2001 benoemde de Franse staat haar tot Chevalier des Arts et des Lettres.

In maart 2009 werd ze benoemd tot Chevalier de la Légion d’honneur.

(foto: Bart Koetsier)